Tips om skrivande och marknadsföring

LÄR DIG ATT SKRIVA BRA FÖR WEBBEN

MARKNADSFÖR HEMSIDAN

  • Facebook kan vara ett bra sätt Facebook-plugins
  • Utnyttja nätverk och andra företag och länka till varandra
  • Använd alltid hemsidesadress på trycksaker och i mail.
  • Bra webbtexter (se ovan) ökar träffarna
  • Ha hemsidan uppdaterad och aktiv